Cors, biquinis i la dona treballadora

Estàndard

El 25 de març de 1911, a la fàbrica de confecció de camises Triangle Waist Co. va haver-hi un catastròfic incendi que va acabar amb la vida de més de 140 treballadores. La tragèdia es va agreujar degut a que els responsables de la fàbrica tenien tancades les portes de les escales i de les sortides dels edificis.

Hi ha molta literatura sobre quines van ser les causes, i sobre quines van ser les conseqüències. Però, el fet que ens pertoca avui és que aquesta tragèdia va marcar un abans i un després en la lluita per la igualtat de gènere. Aquesta tragèdia, que va posar de relleu les desigualtats laborals i civils de les dones en la societat, encara avui té una especial menció en les celebracions del Dia Internacional de la Dona Treballadora.

El Dia Internacional de la Dona Treballadora, per desgràcia, no és un dia de celebració, és un dia de lluita. Tot i els avenços que hi ha hagut en matèria d’igualtat, la igualtat de gènere encara està molt lluny. Els sous de les dones son més baixos, menys oportunitats laborals, repartiment desigual de les tasques de la llar… A dia d’avui encara vivim en una societat estereotipada, on els nens son guerrers i les nenes princeses, i on el masclisme camina impunement entre nosaltres.

Es per això que aquest cartell, el que ha preparat l’Ajuntament de Calafell per a anunciar els actes del 8 de maig, està completament fora de lloc. ¿Com poden representar la lluita de les dones per aconseguir la igualtat dues dones en biquini fent la figura d’un cor? ¿Quina mena d’homenatge a la dona treballadora és aquest? Seria com si, en els actes de l’1 de maig, els cartells mostressin dos nois en banyador a la platja prenent el sol. No té cap mena de relació.

12804707_10208966330625891_1704234660695030459_n

En una societat desigual, el que s’espera d’una administració pública que vetlla per la igualtat de gènere és que la imatge i la simbologia del 8 de març sigui per lloar la dona treballadora, i per commemorar la lluita de tantes dones per la igualtat. Siguem sincers, no ens esperàvem la imatge en blanc i negre d’una líder sindical amb el puny alçat, però es que això, precisament, se’n va a l’altre extrem. Mostrar dues dones en biquini, amb un cos perfecte segons els estereotips socials, somrients en una platja dibuixant la figura d’un cor amb els seus cossos, s’aproxima molt a la cosificació de la dona i als estereotips de la societat patriarcal, i s’allunya molt de la imatge de tantes dones lluitadores que han dedicat la seva vida, o fins i tot l’han perdut, per la igualtat de gènere.

Adhesió de Calafell en Comú a la manifestació en contra del Pla Hidrològic Nacional

Estàndard

Des de Calafell en Comú anunciem el nostre suport i participació a la manifestació del pròxim 7 de febrer a Amposta contra l’aprovació del nou Pla Hidrològic de l’Ebre, per part del govern espanyol en funcions.

Tal i com anuncien els experts, si es du a terme el Pla esmentat, ocasionarà impactes severs en el tram final del riu, suposant una alteració de l’hàbitat que posarà en perill tant l’equilibri ecològic, com l’economia del territori.

Si bé la nostra formació és una formació d’àmbit municipal, hem considerat necessari donar suport a aquesta causa, en solidaritat i germanor amb els pobles del delta, i en conseqüència amb el nostre esperit ecologista. Un pla d’aquest caliu no pot aprovar-se sense comptar amb el vistiplau dels territoris afectats, menys encara per un govern en funcions que no ha estat legitimat per les urnes.

photo154604022654937607

Lo riu és vida!

Calafell En Comú proposa una rebaixa de l’IBI proporcional a la renda familiar

Estàndard

La rebaixa de l’IBI del 10% beneficia als acumuladors d’habitatges

eix-ajuntamentnou2-1-34106 (1)

Des de Calafell en Comú valorem positivament la voluntat de l’equip de govern de l’Ajuntament de Calafell d’alleujar la càrrega fiscal als nostres veïns i veïnes. Però considerem que una rebaixa lineal del 10% de l’IBI per a tots els i les propietàries d’habitatges del nostre municipi no suposa una ajuda significativa per a les famílies que més ho necessiten; al contrari, considerem aquesta mesura injusta, ja que beneficia en major quantia als acumuladors d’habitatges i als propietaris d’immobles de luxe, i ho fa a costa d’una caiguda d’ingressos significativa, que haurem de suplir amb un endeutament que acabarem pagant tots els veïns i veïnes del municipi.

Amb les dades dels pressupostos del 2014, hem calculat que l’IBI mitjà a Calafell té una quantia mitjana de 840,00 € anuals (els ingressos per IBI van ascendir a 22,7 milions d’euros el 2014, i hi ha prop de 27.000 habitatges al municipi). Aplicar una rebaixa lineal del 10% de l’IBI suposaria un estalvi mitjà de 84,00 € anuals a les famílies que tinguin un habitatge en propietat, però també suposaria un estalvi de 84,00€ per cada vivenda a les empreses que tenen un volum considerable d’immobles en propietat, com per exemple la banca, o empreses promotores.

Des de Calafell en Comú considerem que la rebaixa de l’IBI hauria de ser proporcional als ingressos de la unitat familiar. Per això proposem, en lloc d’una rebaixa general del 10%, la creació d’una bonificació d’aquest impost, per una quantia de 2 milions d’euros (l’equivalent a la rebaixa del 10%), que s’apliqui al habitatge habitual, per trams d’ingressos, de forma que, a les famílies que no disposin d’ingressos, se’ls hi apliqui una bonificació del 100%, i les famílies que tinguin un baix nivell de renda se’ls hi apliqui una bonificació del 50%. Hem calculat que, en el cas més extrem, amb aquest import es pot bonificar el 100% d’IBI de 2380 habitatges.

Amb dades de l’IDESCAT del 2014, amb aquests 2 milions d’euros es podria bonificar el 100% de l’IBI de tots els aturats que han esgotat la prestació a Calafell (imaginant que tots tinguessin un habitatge en propietat), i encara quedaria mig milió d’euros per poder aplicar un 100% de bonificació de l’IBI a prop de 900 famílies més, o un 50% a 1800 famílies en risc d’exclusió social. També hem de tenir en compte que, en molts d’aquests casos, aplicar aquesta bonificació del 100% ni tan sols suposaria una despesa, ja que moltes famílies en aquesta situació acabaran amb l’IBI impagat, per la qual cosa la bonificació del 100% serviria per dignificar la seva situació, i per evitar un futur embargament que podria perjudicar la recuperació econòmica d’aquestes famílies.

mspnt0afda574f5d.png

Pels motius exposats, ens agradaria que l’ajuntament de Calafell reconsiderés la rebaixa lineal del 10% de l’IBI, i estudiï fórmules per destinar aquesta caiguda d’ingressos a alleujar la càrrega fiscal de les famílies que més ho necessiten.

Arranquem l’Observatori Ciutadà Municipal de Calafell

Estàndard

Des de Calafell en Comú ens vam proposar impulsar un canvi polític al nostre municipi, per tal que l’administració sigues més transparent i participativa. Un dels punts del nostre programa era el de la creació d’un portal d’informació ciutadana municipal.

Doncs, seguint aquests principis, hem decidit crear l’Observatori Ciutadà Municipal de Calafell.

L’Observatori és una plataforma ciutadana independent i autogestionada, integrada dins de la Xarxa d’Observatoris Municipals, i amb estreta relació amb la Plataforma per l’Auditoria Ciutadana del Deute. El seu objectiu és analitzar la fiscalitat municipal, i establir un contrapoder popular que impulsi a l’administració a obrir les seves dades. La plataforma compta, com a eina, amb una plataforma web, que permet consultar els pressupostos de l’Ajuntament i els de les entitats i societats autònomes, però que també permet realitzar consultes que poden ser dirigides a la pròpia plataforma o a la administració pública.

Podeu adreçar-vos a la plataforma web a http://www.ocmcalafell.org

O consultar el blog de l’Observatori a http://www.blog.ocmcalafell.org

També podeu consultar el Facebook de l’Observatori: http://www.facebook.com/ocmcalafell

O seguir el nostre Twitter: http://www.twitter.com/ocmcalafell

L’Observatori compta amb el suport d’una àmplia xarxa de persones i col·lectius de tot l’estat, que comparteixen coneixement i experiència. El gran avantatge d’aquesta plataforma és la seva independència. En tractar-se d’una plataforma ciutadana, no lligada a l’administració, la seva independència i la seva objectivitat queden garantides. A més, en tractar-se d’un conjunt de ciutadans i ciutadanes organitzats, permet formar un grup de pressió que impulsi a l’administració a ser més transparent i més participativa.

A dia d’avui, encara no comptem amb la informació dels pressupostos municipals, ja que per poder fer un anàlisi en profunditat volem disposar tant dels pressupostos inicials com dels executats, i a més, els volem no només per capítols i per programa, sinó que els volem detallats per partides. Tot i així, no descartem alimentar la informació pressupostaria amb altres fonts d’informació, encara que el nivell de detall sigui menor.

De la part que sí disposem és de la part de consultes, on de moment ja hem traslladat a l’Ajuntament de Calafell la petició dels pressupostos dels últims vuit anys, i dels convenis d’aigua i de residus.

o1

Volem animar als veïns i a les veïnes de Calafell, així com a les associacions de veïns, partís polítics, associacions i entitats, a que es registrin a la web, per poder construir una plataforma forta i potent. Volem que l’observatori sigui una eina de tots i totes. El registre es completament lliure i no implica cap compromís, però permet adreçar consultes a l’administració o a la pròpia plataforma.

o2

Si voleu col·laborar en l’observatori per poder gestionar consultes, podeu enviar un e-mail a info@ocmcalafell.org. Estarem encantats i encantades de comptar amb la vostra participació.

La plataforma web està desenvolupada en software lliure, i pot funcionar en una infraestructura també desenvolupada en programari lliure. El cost de desenvolupament ha estat de 12,09€, que ha estat el cost de registrar el domini i el hosting.

Podeu consultar la web de la Xarxa d’Observatoris Municipals a http://ocmunicipal.net y la web del projecte amb la documentació tècnica a http://ocax.net.

Per exemple, un detall de les despeses econòmiques d’un ajuntament (aquestes dades estan extretes de la Web de demostració de la Xarxa d’Observatoris Municipals):

o3

Si volem consultar, per exemple, el detall de despeses de personal:

o4

Ara podríem consultar, per exemple, les partides assignades a incentius:

o5

Ara, podríem consultar les gratificacions:

o6

I fer una consulta al consistori per que ens detalli en què van consistir aquestes gratificacions:

o7

Aquesta consulta seria gestionada per l’equip de l’observatori, i estaria adreçada a l’Ajuntament de Calafell. Com a exemple, us mostrem una resposta rebuda per l’Ajuntament virtual de la web de demostració de l’Observatori a una pregunta ciutadana:

o8

Conveni d’aigua i residus.

Estàndard

El passat dijous 23 de juliol vam demanar a l’Ajuntament de Calafell els convenis vigents del servei d’aigua amb l’empresa Sorea S.A.U. i de gestió de residus amb l’Empresa Comercial de Serveis Mediambientals del Baix Penedès S.L.

Dolors Fabà Mañas en el moment l'entrega de la petició a l'Ajuntament de Calafell

Dolors Fabà Mañas en el moment l’entrega de la petició a l’Ajuntament de Calafell

L’objectiu d’aquesta petició és el de donar resposta a la demanda de transparència de la ciutadania de Calafell, i el d’analitzar el cost de la externalització d’aquests serveis, per poder determinar si la remunicipalització d’aquests serveis suposaria un estalvi al consistori.

A continuació podeu consultar la instancia que vam presentar:

demanda_conveni

Transparència, participació i auditoria ciutadana del deute municipal

Estàndard

Amb l’objectiu de treballar per realitzar una auditoria ciutadana del deute, el passat divendres 17 de juliol vam demanar els pressupostos municipals dels últims vuit anys.

Valorem molt positivament la voluntat del nou govern de Calafell de crear una comissió de transparència i participació ciutadana, i creiem que es una eina molt potent de cara a augmentar la qualitat democràtica del nostre Ajuntament. Per això hem decidit posar-la a treballar en una de les propostes més significatives del nostra programa electoral: la realització d’una auditoria ciutadana del deute.

Entrega de la petició al Servei d'Atenció al Ciutadà

Entrega de la petició al Servei d’Atenció al Ciutadà

Paral·lelament, estem treballant per dotar a la ciutadania de Calafell de les eines necessàries per poder analitzar aquesta informació, i per realitzar les consultes que se’n puguin plantejar.

Considerem que es prioritari que el deute municipal sigui analitzat de forma independent per la ciutadania.

Durant els últims vuit anys hem anat veient com els nostres drets i els nostres serveis públics s’han anat retallant paulatinament en nom de la reducció del deute, per això creiem que la ciutadania ha de conèixer d’on prové aquest deute, qui l’ha originat, i ha de decidir quina és la seva legitimitat, i fins i tot decidir si s’escauen responsabilitats.

Per això hem demanat els pressupostos municipals dels últims vuit anys a l’Ajuntament de Calafell, desglossats per partides pressupostàries, per projecte i, el mes important de tot, la part executada de cada concepte, perquè ha estat durant els últims vuit anys quan, en nom de la crisi econòmica, l’austeritat, i l’herència rebuda, hem vist com, sense consultar a la ciutadania, els nostres serveis bàsics s’han anat retallant cada cop més.

La nostra petició és que l’Ajuntament faci pública aquesta informació, per tal que, no només l’Ajuntament, els grups de la oposició, o una empresa consultora contractada, puguin realitzar aquesta tasca. Volem que aquesta informació estigui disponible perquè tothom qui vulgui pugui consultar-la.

A continuació podeu consultar la instància que recull la nostra petició:

https://drive.google.com/open?id=0B6_mtrC2jE6SQVptUk1UR1BSRGs